RangiwaiB., Simati-KumarB., & MataroaR. (2020). The He Waka Hiringa Map 2020-2021: Using He Raranga Tangata to support the implementation of the He Waka Hiringa Map in the Master of Applied Indigenous Knowledge programme at Te Wānanga o Aotearoa in Māngere. Te Kaharoa, 15(1). Retrieved from https://www.tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/article/view/294