RangiwaiB., Simati-KumarB. and MataroaR. (2020) “The He Waka Hiringa Map 2020-2021: Using He Raranga Tangata to support the implementation of the He Waka Hiringa Map in the Master of Applied Indigenous Knowledge programme at Te Wānanga o Aotearoa in Māngere”, Te Kaharoa, 15(1). Available at: https://www.tekaharoa.com/index.php/tekaharoa/article/view/294 (Accessed: 24January2021).